POLÍTICA DE PRIVADESA

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de "Protecció de Dades de Caràcter Personal", us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat de Fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l'Estany (Fundació Estany), les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Ctra. Vilavenut, 182 de Banyoles.