AVÍS LEGAL

Aquest web és propietat i responsabilitat de la Fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l'Estany, d'ara endavant Fundació Estany, amb NIF G17662495 i domiciliada a la Ctra. Vilavenut, 182 de Banyoles.

Els continguts d'aquest lloc web han estat elaborats a partir de fonts internes i externes. Fundació EStany és la propietària i es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna publicats en el seu web; i es reserva el dret de modificar-los en qualsevol moment. No es fa responsable dels continguts elaborats de forma externa publicats en aquest lloc web.

Per temes relacionats amb aspectes legals referents aquest web poseu-vos en contacte a través del correu electrònic a info@fundacioestany.cat  indicant la referència.